NaslovnaNaše uslugeKnjigovodstvo

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo
Usluge koje nudimo u domeni knjigovodstva

Vođenje poslovnih knjiga

 • Dnevnik
 • Glavna knjiga

Vođenje pomoćnih evidencija

 • Registar dugotrajne imovine
 • Ostale pomoćne evidencije na zahtjev ili po potrebi

Vođenje poreznih evidencija 

 • Knjiga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa

Vođenje izvještaja

 • Salda konta dobavljača
 • Salda konta kupaca
 • Analitike plaća radnika
 • Analitike po mjestima troška
 • Ostale evidencije na zahtjev

Sve navedene usluge se obavljaju po važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te prema standardima HSFI-a.