NaslovnaNaše uslugeIzvještaji za potrebe uprave

Izvještaji za potrebe uprave

Izvještaji za potrebe uprave
Usluge koje nudimo u domeni izvještaja za potrebe uprave

Obračun PDV-a

 • Vođenje zakonom propisanih evidencija
 • Kontrola svih ulaznih i izlaznih računa sa poreznim knjigama i računima glavne knjige
 • Usklađivanje potraživanja i dugovanja sa Poreznom upravom
 • Izrada i slanje porezno propisanih obrasca kao što su PDV, ZP, PDV-S, PPO, INO PPO, obrazac PZ 42 i 63 te PPN
 • Kontakti sa Poreznom upravom

Obračun plaća

 • Obračun plaće/ugovora o dijelu/autorski honorar/izaslani radnici
 • Formiranje rekapitulacije i isplatnih listi
 • Izrada i slanje JOPPD obrasca
 • Unos platnih naloga za isplatu plaća, poreza i doprinosa, priprema svih propisanih izvještaja
 • Obračun i knjiženje putnih naloga i prijava na Poreznu upravu
 • Prijava i odjava radnika na HZMO i HZZO
 • Potvrde zaposlenicima potrebne za financijske institucije, dječji doplatak, vrtić i sl. 

I još mnogo toga...

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilanca
 • Odluka o utvrđenju financijskih izvještaja 
 • Odluka o raspodijeli dobiti/gubitka
 • Prijava poreza na dobit
 • Godišnji statistički izvještaj
 • Konsolidirana izvješća